Dasar Keselamatan Dan Kesihatan

alanya escort Antalya escort Dizi izle kuşadası escort istanbul escort istanbul escort porno izle

UniKL MICET adalah sebuah institusi akademik yang bertekad dan beriltizam untuk mengamalkan keselamatan dan kesehitan setakat yang praktik untuk semua pekerja, pelajar-pelajar yang berdaftar dan orang-orang yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti semas berada di dalam permisnya. Bagi merealisasikan dasar ini, pihak pengurusan dan pekerja akan bersama-bersama berusaha untuk mencapai objektif dasar keselamatan dan kesihatan melalui rundingan dan kerjasama, selaras dengan Akta Keselmatan dan Kesihtan Pekerjaan 1994.

  • Menyediakan dan menyelenggara tempat kerja dan persekitaran yang selamat dan sihat.
  • Menyusun langkah-langkah bagi keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji, bahan kimia dan bahan buangan.
  • Menyediakan sumber sistem dan latihan yang mencukupi untuk meningkatkan kesedaran dan kompitensi kerja selamat kepada pekerja.
  • Memastikan semua anggota kerja, pelajar-pelajar yang berdaftar dan orang-orang yang berkaitan mengetahui dasar, carakerja dan amalan dipraktikkan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan semasa berkerja.
  • Membekalkan peralatan-peralatan keselamatan (PPE) yang bersesuaian kepada anggota kerja yang mungkin terdedah kepada punca bahaya.
  • Mengambil tindakan tegas kepada pekerja dan orang yang berkaitan yang gagal mengamalkan keselamatan dan kesihatan