fbpx
Call Button

Halal Entrepreneur (HALALEN)

Utama > Akademik > Food Engineering Technology > Halal Entrepreneur (HALALEN)

Halal Entrepreneur (HALALEN)

HALALEN menyediakan platform untuk UniKL MICET untuk membantu memenuhi hasrat kerajaan untuk menempatkan usahawan dari Malaysia dalam arena hab halal global.

HALALEN menyediakan platform untuk UniKL MICET untuk membantu memenuhi hasrat kerajaan untuk menempatkan usahawan dari Malaysia dalam arena hab halal global. Dengan memanfaatkan pakar HALAL di UniKL MICET, kemudahan bertauliah ISO dari Taman Teknologi Malaysia (TPMB), input bioteknologi terkini dari Bioeconomy Corp. (Biotech. Corp) dan program kolaborasi jangka panjang dengan Halal Development Center (HDC), program Halal adalah unik dan memenuhi keperluan industri makanan dan industri servis.

Pelatih UniKL MICET telah diiktiraf oleh Halal Development Corporation (HDC) dan Lembaga Profesional Halal JAKIM dan bersedia untuk mengadakan kursus latihan profesional terkini kepada pelajar dan usahawan yang berkelayakan. UniKL MICET telah memasukkan Teknologi Halal dalam sukatan pelajaran untuk pelajar Teknologi Kejuruteraan Makanan. UniKL MICET seterusnya memperkenalkan Program Eksekutif Halal untuk pelajar yang bakal bergraduasi untuk memenuhi keperluan jawatan Eksekutif Halal, yang diwajibkan untuk semua industri makanan yang diiktiraf Halal oleh JAKIM.

Ketua Seksyen: Assoc Professor Dr Abdul Manan Bin Dos Mohamed 

Penyelaras Halal: Lily Suhaila binti Yacob 

Penyelaras Aplikasi Dalam Talian Halal: Nur Fadilla binti Mohd Hamidin 

Pemasaran Halal: Mohd Hafiz bin Nordin 

Assoc Professor Dr Abdul Manan Bin Dos Mohamed (SLPM, MESTI, GMP, Halal Std on Conformance Structure for OIC Countries, Lead Auditor HACCP,  HDC Certified Trainer, Lead Auditor HALAL JAKIM, IHI Alliance).

Assoc Professor Dr Azman Yusof  (Syariah, HDC Certified Trainer, Lead Auditor Halal JAKIM)

Dr Noriza Ahmad –(Head of Food Eng. Section, SLPM, MESTI, GMP, Lead Auditor HACCP, Lead Auditor HALAL JAKIM, IHI Alliance)

Dr Mazidah Abdul Rahman -(Halal Production, SLPM, MESTI, GMP, Lead Auditor HACCP, Lead Auditor HALAL JAKIM, IHI Alliance)

Nor Aini Burok –(Audit Specialist & Advisor (SLPM, MESTI, GMP, Lead Auditor HACCP, HDC Certified Trainer, Lead Auditor HALAL JAKIM)

Nur Fadilla Mohd Hamidin -(Lead Auditor HALAL JAKIM,   IHI Alliance)

Dr Zawiah Abdul Majid (Logistics, UniKL MIAT, Lead Auditor HALAL JAKIM)

Dr Aida Abdul Rahman (Logistics, UniKL MIAT, Lead Auditor HALAL JAKIM)

Assoc Professor Dr Ruzainah Ali (Dean, Halal DNA Finger Printing, HDC Certified Trainer)

Dr Anisah Bahyah Ahmad (Syariah, HDC Certified Trainer, Lead Auditor Halal JAKIM)

Rinani Shima Abdul Rashid (Halal Enzyme & Microbe, SLPM, MESTI, GMP, Lead Auditor HACCP, Lead Auditor HALAL JAKIM, IHI Alliance)

Haniza Kahar (Halal Process & Analysis, HDC Certified Trainer)

Asimi Ana Ahmad (Halal Process & Analysis, HDC Certified Trainer)

Dr Khairul Faizal Pa’ee –(Halal Protein& Amino Acids, Lead Auditor HALAL JAKIM)

Muhammad Sharir Abdul Aziz (Halal PCR Analysis, HDC Certified Trainer)

Norazmi Omar (Halal Entrepreneurship, HDC Certified Trainer)

Sa’adiah Hussin (Communication, HDC Certified Trainer)

Noorhayati Saharuddin (Communication, HDC Certified Trainer)

Muhamad Yusof Hasan (Pharmaceuticals, in progress for certification)

Nurul Faezawaty Jamaludin (Cosmetics, in progress for certification)

Prof. Dr. Ahmad Fuad Shamsuddin (Pharmacy, in progress for certification)

Dr Suzana Wahidin (Cosmetics, in progress for certification

HALALEN menawarkan program-program latihan untuk membantu pemain industri memahami pentingnya mematuhi keperluan Halal yang merangkumi elemen penting seperti Teknologi Halal, Syariah, Undang-Undang dan Piawaian, Pengauditan, Analisis Halal dan Sistem Pengurusan Jaminan Halal (HAS). Program-program latihan ini juga akan membimbing pemain industri di kedua-dua sektor makanan dan bukan makanan (nutraseutikal dan farmasi) untuk memastikan bahawa produk mereka halal dan thoyibban serta mematuhi prinsip halal dalam proses pembuatan yang terlibat.

KURSUS HALAL DITAWARKAN-UNIKL MICET

 1. Latihan Kesedaran Halal (Pasaran Halal) - Asas
 2. Latihan Kesedaran Halal (Keperluan / prinsip Halal)
 3. Piawaian Malaysia-Makanan Halal
 4. Piawaian Malaysia-Lojistik Halal
 5. Piawaian Malaysia – Barangan Pengguna
 6. Piawaian Malaysia – Farmaseutikal Halal
 7. Piawaian Malaysia - Kosmetik
 8. Sistem Pengurusan Jaminan Halal
 9. Perancangan Audit Dalaman Halal

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN HALAL COURSE-UNIKL MICET

 1. Kursus Eksekutif Halal (Tempoh: 70 jam)
 2. Kursus Pengauditan Halal (Tempoh: 100 jam)

PROGRAM YANG DITAWARKAN - UNIKL BUSINESS SCHOOL

Master Pengurusan Perniagaan (Keusahawanan Halal) kerjasama bersama UniKL Business School

ASIA FOOD VALIDATION CENTRE UNIKL-MARA

Setelah menyedari bahawa UniKL MICET memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan komponen penyelidikan dan latihan dalam industri halal, kumpulan dari UniKL MICET menggunakan Asia Food Validation Centre-MARA (dahulunya dikenali sebagai INTEM), di Kepong untuk melatih pengusaha makanan dan mengembangkan produk yang berkaitan dan membuat ujian untuk meningkatkan kualiti produk kepada status Halal dan Toyyiban.

BADAN BERKUASA UNTUK PEMATUHAN HALAL

Perkhidmatan perundingan HALALEN memberikan nasihat penting mengenai persiapan untuk Persijilan Pematuhan Halal, serta kelangsungan dan pengembangan skop pensijilan. Melalui perkhidmatan Pra Audit HALALEN, perunding kami akan menasihatkan tahap kepatuhan sesuai berpandukan JAKIM atau Lembaga Pengesahan Halal yang lain, dengan fokus kepada tujuh skema utama seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

Untuk maklumat lebih lanjut sila hubungi:

Assoc Professor Dr Abdul Manan (Email: amanandos@unikl.edu.my)

Lily Suhaila (Email: lilysuhaila@unikl.edu.my)

Mohd Hafiz (Email: hafiz.nordin@unikl.edu.my)

Tel : +606-551 2000
Fax: +606 – 551 2001

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay