fbpx
Call Button

Diploma

Utama > Program > Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioproses)

* Semua maklumat disediakan oleh CQA
* Semua maklumat adalah benar semasa penerbitan. UniKL berhak untuk membuat perubahan pada program yang ditawarkan dan kandungannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program yang akan ditawarkan adalah tertakluk kepada kelulusan MQA.

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Bioproses)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Bioprocess)

Banyak jawatan kini tidak dapat dipenuhi di seluruh negara kerana pihak industri akibat kekurangan juruteknik untuk mengisi peluang pekerjaan tersebut. Peluang untuk maju dalam bidang bioteknologi adalah sangat meluas bagi mereka yang sentiasa mengikuti perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang ini. Pekerja yang mempunyai sifat ingin tahu, bersikap sentiasa menyelidik dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling, adalah lebih bernilai dan mampu mendapat gaji yang lebih tinggi, sementara mereka yang hanya sekadar berpuas hati dengan tahap pendidikan mereka akan segera mendapati bahawa kemahiran dan pengetahuan mereka sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi diminati.

Juruteknik bioproses kadang-kadang berubah posisi ke peringkat penyeliaan pengurusan sekiranya mereka sangat efektif, teratur dan mahir dalam tugas penyeliaan juga. Juruteknik yang ingin maju harus memandang pendidikan teknikal mereka sebagai batu loncatan untuk terus belajar.


Objektif Pendidikan Program (OPP)

Graduan UniKL MICET yang:

 • OPP 1
  Graduan UniKL yang berpengetahuan, cekap dan inovatif yang akan menyumbang kepada keperluan modal insan dalam industri berkaitan teknologi kejuruteraan kimia dan/atau proses.
 • OPP 2
  Graduan UniKL yang berkemahiran di dalam komunikasi, menjadi pemimpin yang berkebolehan bekerja secara berpasukan.
 • OPP 3
  Graduan UniKL yang komited terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan pengetahuan yang berterusan.
 • OPP 4
  Graduan UniKL yang profesional, beretika, dan bertanggungjawab kepada masyarakat; dan;
 • OPP 5
  Graduan UniKL yang mampu memulakan aktiviti perniagaan yang berasaskan teknologi.

Dapatan Pembelajaran Program (DPP)

Jurusan bidang Teknologi Kejuruteraan Kimia berkebolehan di dalam :

  • DPP 1
   Pengetahuan: Mengaplikasikan pengetahuan matematik dan sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan seperti yang telah ditentukan dalam DK1 hingga DK4 untuk prosedur dan amalan praktikal yang luas dalam teknologi kejuruteraan kimia dan proses.
  • DPP 2
   Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah ditentukan dengan tepat bagi mencapai kesimpulan yang kukuh dengan kaedah analisis pengkodan khusus untuk bidang aktiviti pelajar (DK1 hingga DK4).
  • DPP 3
   Reka bentuk/pembangunan penyelesaian masalah: Reka bentuk penyelesaian masalah teknikal dibantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses bagi memenuhi keperluan pengguna dengan pertimbangan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat, dan alam sekitar (DK5).
  • DPP 4
   Penyiasatan: Menjalankan penyiasatan terhadap masalah yang dinyatakan dengan baik; cari dan kenalpasti data yang berkaitan dari kod dan katalog, lakukan ujian dan pengukuran piawai.
  • DPP 5
   Penggunaan Alatan Moden: Pilih dan gunakan teknik serta sumber yang bersesuian, alat kejuruteraan dan IT yang moden termasuk di dalam meramalkan dan permodelan pelbagai aktiviti kejuruteraan dengan pemahaman dan batasan yang terhad.
  • DPP 6
   Ahli Teknologi Kejuruteraan dan Masyarakat: Mendemonstrasikan pemahaman mengenai masalah sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/persekitaran.
  • DPP 7
   Persekitaran dan Kelestarian: Memahami kesan penyelesaian teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/alam sekitar dalam konteks sosial dan persekitaran serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keperluan untuk pembangunan lestari.
  • DPP 8
   Etika: Memahami dan komited terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/ alam sekitar.
  • DPP 9
   Kerja secara Individu dan Berpasukan: Berfungsi dengan berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli atau pemimpin di dalam satu pasukan teknikal yang pelbagai.
  • DPP 10
   Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti-aktiviti teknologi kejuruteraan secara menyeluruh dengan komuniti dan masyarakat dengan cara memahami dan menulis laporan serta dokumentasi, membuat persembahan, memberi dan menerima arahan dengan jelas
  • DPP 11
   Pengurusan Projek dan Kewangan: Mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengurusan teknologi kejuruteraan, amalan perniagaan dan tekno-usahawan, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan menerapkan serta mengamalkannya di dalam
   menguruskan projek kepelbagaian bidang dan persekitaran samada secara ahli atau ketua kumpulan.
  • DPP 12
   Pembelajaran Sepanjang Hayat: Menyedari dan mengenalpasti keperluan, serta berkemampuan di dalam penglibatan pembelajaran sepanjang hayat dalam kepelbagaian kepakaran teknologi.

Maklumat Kerjaya

Program Teknologi kejuruteraan kimia dalam Bioprocess dari Unikl MICET menyediakan graduan dengan asas teknikal dan reka bentuk yang kukuh yang digabungkan dengan kemahiran analisis, penyelesaian masalah dan komunikasi di mana sifat-sifat ini sangat diperlukan di pelbagai industri seperti makanan dan minuman, farmasi, produk kecantikan, petrokimia, penyelidikan dan pembangunan. Sebilangan graduan kami memilih jalan kerjaya alternatif seperti:

 • Pembantu makmal
 • Jaminan dan kawalan kualiti
 • Juruteknik pengeluaran
 • Pegawai Pengurusan Keselamatan
 • Penolong Jurutera Kimia

 

 

Semester 1
 • Matematik Teknikal I
 • Kimia
 • Grafik Kejuruteraan
 • Pengkomputeran
 • Bahasa Inggeris
 • Asas Kokurikulum I
 • Pengajian Moral/Islam
 • Bahasa Mandarin I


Semester 2
 • Matematik Teknikal II
 • Kimia organik
 • Kimia Analisis
 • Prinsip Proses Kimia
 • Bahasa Inggeris Komunikasi1
 • Mekanik Bendalir
 • Pengajian Malaysia
 • Bahasa Mandarin II
 • Kokurikulum II
 • Bahasa Kebangsaan (A)


Semester 3
 • Matematik Teknikal III
 • Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • Teknologi Elektrik
 • Proses Instrumentasi
 • Bahasa Inggeris Komunikasi II
 • Termodinamik
 • Proses Pengangkutan
 • Bengkel Kejuruteraan Asas
 • Pengenalan Keusahawanan


Semester 4
 • Pengenalan Teknologi Bioproses
 • Jaminan Kualiti & Kawalan Kualiti
 • Prinsip-prinsip Mikrobiologi
 • Teknologi Reaktor
 • Teknologi Pemisahan
 • Kaedah Analisis dalam Bioproses


Semester 5
 • Pembangunan Proses Bioproduk
 • Teknik dalam Pemulihan Bioproduk
 • Proses Bioremediasi Pencemaran Air
 • Loji & Peralatan Bioproses
 • Projek Tahun Akhir


Semester 6
 • Latihan Industri

Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM atau setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik dan SATU (1) subjek sains/teknikal/vokasional yang berkaitan DAN lulus Bahasa Inggeris;  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya dengan lulus dalam Matematik, Bahasa Inggeris dan SATU (1) subjek sains/teknikal/vokasional yang berkaitan di peringkat SPM;  ATAU
 • Sijil yang diiktiraf dalam Teknologi Kejuruteraan/Kejuruteraan atau yang setaraf dengannya;  ATAU
 • Sijil Vokasional dan Teknikal/Kemahiran yang berkaitan yang diiktiraf atau setaraf dengannya dengan SATU (1) tahun pengalaman kerja yang berkaitan atau minimum SATU (1) semester ‘bridging programme’.

Untuk Pelajar Antarabangsa,

 • Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) sebanyak 500; ATAU
 • Skor Sistem Pengujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) 5.0 ATAU setaraf dengannya. ATAU its equivalent.
 • Sekiranya pelajar tidak memenuhi syarat ini, PPT mesti menawarkan kursus penguasaan bahasa Inggeris untuk memastikan bahawa kemahiran pelajar mencukupi untuk memenuhi keperluan program. Ini biasanya dilakukan melalui proses penilaian.

Maklumat Ringkas

Status Program:
Akreditasi

Kod Program:
JPT/BPP (R2/524/6/0034) 10/24, MQA A10853

Pengkhususan:
Teknologi Bioproses

Tahap Pengajian:
Diploma

Pengambilan:
Januari dan Julai sahaja

Tempoh:
3 tahun

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2105

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay