fbpx
Call Button

Diploma

Utama > Program > Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan)

* Semua maklumat disediakan oleh CQA
* Semua maklumat adalah benar semasa penerbitan. UniKL berhak untuk membuat perubahan pada program yang ditawarkan dan kandungannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program yang akan ditawarkan adalah tertakluk kepada kelulusan MQA.

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Food)

Program ini menerapkan prinsip kejuruteraan kimia dan kimia makanan untuk pemprosesan makanan berskala besar. Makanan mesti berkhasiat, iaitu dengan menyediakan nutrien penting untuk pertumbuhan dan kesihatan; dimana ia mesti selamat, bebas daripada mikro-organisma berbahaya dan bahan cemar kimia; dan, jika ia dimakan, ia mesti menarik dari segi rasa dan rupa. Dalam program ini, pelajar belajar bagaimana menyesuaikan operasi unit kejuruteraan kimia dengan keperluan khusus pemprosesan makanan. Objektif utama program ini adalah untuk membolehkan jurutera kimia terlatih dan ahli teknologi untuk bekerja di industri makanan, salah satu industri pembuatan terbesar di Malaysia.

Program ini merangkumi pendedahan kepada bidang kimia makanan, mikrobiologi makanan, kejuruteraan makanan, keselamatan makanan, pemprosesan makanan dan nilai nutrisi makanan. Ia juga diperhalusi untuk memberikan ilmu yang mendalam dan meluas dalam bidang sains fizikal dan biologi yang relevan untuk konsep sains dan teknologi makanan.


Objektif Pendidikan Program (OPP)

Graduan UniKL MICET yang:

 • OPP 1
  UniKL graduates who are knowledgeable, competent and innovative which will contribute towards the requirement of the human capital in chemical and/or food engineering technology related industry.
 • OPP 2
  Graduan UniKL yang berkemahiran di dalam komunikasi, menjadi pemimpin yang berkebolehan bekerja secara berpasukan.
 • OPP 3
  Graduan UniKL yang komited terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan pengetahuan yang berterusan.
 • OPP 4
  Graduan UniKL yang profesional, beretika, dan bertanggungjawab kepada masyarakat; dan;
 • OPP 5
  Graduan UniKL yang mampu memulakan aktiviti perniagaan yang berasaskan teknologi.

Dapatan Pembelajaran Program (DPP)

Jurusan bidang Teknologi Kejuruteraan Kimia berkebolehan di dalam :

  • DPP 1
   Pengetahuan: Apply knowledge of applied mathematics, applied science, engineering fundamentals and an engineering specialisation as specified in DK1 to DK4 respectively to wide practical procedures and practices in chemical and food engineering technology.
  • DPP 2
   Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah ditentukan dengan tepat bagi mencapai kesimpulan yang kukuh dengan kaedah analisis pengkodan khusus untuk bidang aktiviti pelajar (DK1 hingga DK4).
  • DPP 3
   Reka bentuk/pembangunan penyelesaian masalah: Reka bentuk penyelesaian masalah teknikal dibantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses bagi memenuhi keperluan pengguna dengan pertimbangan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat, dan alam sekitar (DK5).
  • DPP 4
   Penyiasatan: Menjalankan penyiasatan terhadap masalah yang dinyatakan dengan baik; cari dan kenalpasti data yang berkaitan dari kod dan katalog, lakukan ujian dan pengukuran piawai.
  • DPP 5
   Penggunaan Alatan Moden: Pilih dan gunakan teknik serta sumber yang bersesuian, alat kejuruteraan dan IT yang moden termasuk di dalam meramalkan dan permodelan pelbagai aktiviti kejuruteraan dengan pemahaman dan batasan yang terhad.
  • DPP 6
   Ahli Teknologi Kejuruteraan dan Masyarakat: Mendemonstrasikan pemahaman mengenai masalah sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/persekitaran.
  • DPP 7
   Persekitaran dan Kelestarian: Memahami kesan penyelesaian teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/alam sekitar dalam konteks sosial dan persekitaran serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keperluan untuk pembangunan lestari.
  • DPP 8
   Etika: Memahami dan komited terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/ alam sekitar.
  • DPP 9
   Kerja secara Individu dan Berpasukan: Berfungsi dengan berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli atau pemimpin di dalam satu pasukan teknikal yang pelbagai.
  • DPP 10
   Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti-aktiviti teknologi kejuruteraan secara menyeluruh dengan komuniti dan masyarakat dengan cara memahami dan menulis laporan serta dokumentasi, membuat persembahan, memberi dan menerima arahan dengan jelas
  • DPP 11
   Pengurusan Projek dan Kewangan: Mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengurusan teknologi kejuruteraan, amalan perniagaan dan tekno-usahawan, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan menerapkan serta mengamalkannya di dalam
   menguruskan projek kepelbagaian bidang dan persekitaran samada secara ahli atau ketua kumpulan.
  • DPP 12
   Pembelajaran Sepanjang Hayat: Menyedari dan mengenalpasti keperluan, serta berkemampuan di dalam penglibatan pembelajaran sepanjang hayat dalam kepelbagaian kepakaran teknologi.

Maklumat Kerjaya

Lulusan kami mempunyai peluang yang tidak terhad dalam mendapatkan pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Di sektor awam, mereka boleh bekerja di badan-badan kerajaan yang berkaitan dengan makanan seperti Jabatan Kesihatan, Institusi Pendidikan, MARDI, SIRIM, MPOB, dan lain-lain. Mereka boleh menyertai pelbagai industri seperti pembuatan bijirin, produk roti, kilang gula, pembuatan agen pemanis berasaskan tepung, coklat dan produk gula-gula, pemprosesan ikan, produk susu dan tenusu, produk buah-buahan dan sayur-sayuran, industri pengetinan, minyak boleh dimakan dan produknya dan juga minuman.

Skop kerjaya mungkin berbeza dari penyelia pengeluaran, penyelia jaminan kualiti, juruteknik, pembantu ahli kimia, pembantu R&D, pengendali, dan lain-lain.

Semester 1
 • Lukisan dan Pemkomputeran Kejuruteraan
 • Kecekapan Bahasa Inggeris
 • Amalan Islam Di Malaysia (Local Muslim) Religious Practices in Malaysia (Local Non-Muslim & Int.)
 • Matematik Teknikal 1 
 • Kimia
 • Bahasa Mandarin 1
 • Ko-Kurikulum


Semester 2
 • Kimia Organik & Analisis
 • Prinsip Proses Kimia
 • Bahasa Inggeris Komunikasi 1
 • Teknologi Elektrik
 • Mekanik Bendalir
 • Interpersonal Skills / Bahasa Kebangsaan (A)
 • Matematik Teknikal 2


Semester 3
 • Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • Bahasa Mandarin 2
 • Proses Instrumentasi
 • Pengajian Malaysia 2 (Local) / Bahasa Melayu Komunikasi 1 (Int)
 • Termodinamik
 • Proses Pengangkutan
 • Bengkel Kejuruteraan Asas
 • Pengenalan Keusahawanan
 • Bahasa Inggeris Komunikasi 2


Semester 4
 • Teknologi Reaktor
 • Statistik
 • Kimia Makanan
 • Mikrobiologi Makanan
 • Penilaian Sensori Makanan
 • Analisis Makanan
 • Teknologi Pemisahan


Semester 5
 • Kualiti dan Kebersihan Makanan
 • Teknologi Pemprosesan Makanan
 • Pembungkusan Makanan
 • Projek Tahun Akhir


Semester 6
 • Latihan Industri

Yuran 

 • Local Students Fees  – RM5,700/semester
 • Pelajar Antarabangsa – RM7,450.00/semester

Bantuan Kewangan


Syarat Kemasukan

 • SPM or equivalent with at least credit in mathematics and, natural sciences or technical based subjects. OR
 • Accredited Certificate in Engineering, Engineering Technology, Technical or Malaysian Skills Certificate Level 3 with PT3; or equivalent OR
 • Recognised related Technical/Vocational/Skills qualifications AND an adequate and relevant bridging programme OR
 • Matriculation Technical or Science Stream. OR
 • APEL A as prescribed by MQA based on appropriate justifications by the IHL. OR

Nota:

 • Sijil teknikal merujuk kepada sijil dalam bidang kejuruteraan tanpa ‘kejuruteraan’ atas nama program.
 • Program Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 diakreditasi oleh Bahagian Pembangunan Kemahiran (SDD) di bawah Kementerian Sumber Manusia. Program-program ini berada di Tahap 3 dalam Kerangka Kelayakan Malaysia.

 

Maklumat Ringkas

Status Program:
Full Accreditation

Kod Program:
JPT/BPP (R3/0711/4/0001) 10/29, MQA/FA14409

Pengkhususan:
Chemical Engineering Technology and Processes, Food Engineering Technology

Tahap Pengajian:
Diploma

Pengambilan:
Januari dan Julai sahaja

Tempoh:
3 tahun

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay