fbpx
Call Button

Diploma

Utama > Program > Diploma Kejuruteraan Teknologi Kimia (Proses)

* Semua maklumat disediakan oleh CQA
* Semua maklumat adalah benar semasa penerbitan. UniKL berhak untuk membuat perubahan pada program yang ditawarkan dan kandungannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program yang akan ditawarkan adalah tertakluk kepada kelulusan MQA.

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Proses)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Process)

Graduan Teknologi Proses Kimia dapat menceburi kerjaya di dalam pelbagai industri. Sebilangan besar graduan menggunakan pengetahuan teknologi kimia sebagai asas untuk membina kerjaya di dalam industri pengeluaran & pembuatan, kawalan mutu produk, penyelidikan, perniagaan, pentadbiran, dan profesion lain. Ini termasuklah:

 • Tenaga kerja huluan
 • Tenaga kerja hiliran
 • Tenaga kerja penyelenggaraan
 • Tenaga kerja pengeluaran dan proses
 • Tenaga kerja penyelidikan dan makmal


Objektif Pendidikan Program (OPP)

Graduan UniKL MICET yang:

 • OPP 1
  Graduan UniKL yang berpengetahuan, cekap dan inovatif yang akan menyumbang kepada keperluan modal insan dalam industri berkaitan teknologi kejuruteraan kimia dan/atau proses.
 • OPP 2
  Graduan UniKL yang berkemahiran di dalam komunikasi, menjadi pemimpin yang berkebolehan bekerja secara berpasukan.
 • OPP 3
  Graduan UniKL yang komited terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan pengetahuan yang berterusan.
 • OPP 4
  Graduan UniKL yang profesional, beretika, dan bertanggungjawab kepada masyarakat; dan;
 • OPP 5
  Graduan UniKL yang mampu memulakan aktiviti perniagaan yang berasaskan teknologi.


Dapatan Pembelajaran Program (DPP)

Jurusan bidang Teknologi Kejuruteraan Kimia berkebolehan di dalam :

  • DPP 1
   Pengetahuan: Mengaplikasikan pengetahuan matematik dan sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan seperti yang telah ditentukan dalam DK1 hingga DK4 untuk prosedur dan amalan praktikal yang luas dalam teknologi kejuruteraan kimia dan proses.
  • DPP 2
   Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah ditentukan dengan tepat bagi mencapai kesimpulan yang kukuh dengan kaedah analisis pengkodan khusus untuk bidang aktiviti pelajar (DK1 hingga DK4).
  • DPP 3
   Reka bentuk/pembangunan penyelesaian masalah: Reka bentuk penyelesaian masalah teknikal dibantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses bagi memenuhi keperluan pengguna dengan pertimbangan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat, dan alam sekitar (DK5).
  • DPP 4
   Penyiasatan: Menjalankan penyiasatan terhadap masalah yang dinyatakan dengan baik; cari dan kenalpasti data yang berkaitan dari kod dan katalog, lakukan ujian dan pengukuran piawai.
  • DPP 5
   Penggunaan Alatan Moden: Pilih dan gunakan teknik serta sumber yang bersesuian, alat kejuruteraan dan IT yang moden termasuk di dalam meramalkan dan permodelan pelbagai aktiviti kejuruteraan dengan pemahaman dan batasan yang terhad.
  • DPP 6
   Ahli Teknologi Kejuruteraan dan Masyarakat: Mendemonstrasikan pemahaman mengenai masalah sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/persekitaran.
  • DPP 7
   Persekitaran dan Kelestarian: Memahami kesan penyelesaian teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/alam sekitar dalam konteks sosial dan persekitaran serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keperluan untuk pembangunan lestari.
  • DPP 8
   Etika: Memahami dan komited terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/ alam sekitar.
  • DPP 9
   Kerja secara Individu dan Berpasukan: Berfungsi dengan berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli atau pemimpin di dalam satu pasukan teknikal yang pelbagai.
  • DPP 10
   Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti-aktiviti teknologi kejuruteraan secara menyeluruh dengan komuniti dan masyarakat dengan cara memahami dan menulis laporan serta dokumentasi, membuat persembahan, memberi dan menerima arahan dengan jelas
  • DPP 11
   Pengurusan Projek dan Kewangan: Mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengurusan teknologi kejuruteraan, amalan perniagaan dan tekno-usahawan, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan menerapkan serta mengamalkannya di dalam
   menguruskan projek kepelbagaian bidang dan persekitaran samada secara ahli atau ketua kumpulan.
  • DPP 12
   Pembelajaran Sepanjang Hayat: Menyedari dan mengenalpasti keperluan, serta berkemampuan di dalam penglibatan pembelajaran sepanjang hayat dalam kepelbagaian kepakaran teknologi.
Maklumat Kerjaya

Graduan boleh menceburkan diri di dalam pelbagai bidang kerjaya seperti Ahli Teknologi Kejuruteraan Proses & Operasi Kimia, Keselamatan Proses, Sistem Kawalan & Proses Pembuatan serta banyak lagi.
Apakah laluan kerjaya graduan Teknologi Kejuruteraan Proses?
 • Pemprosesan huluan
 • Pemprosesan hiliran
 • Tenaga kerja penyelenggaraan
 • Tenaga Kerja Pengeluaran dan Proses
 • Tenaga Kerja Penyelidikan dan Makmal
Produk kimia:
 • Industri petrokimia
 • Biokimia dan bioperubatan
 • Bahan polimer
 • Kejuruteraan sumber yang boleh diperbaharui
Produk pengguna:
 • Makanan dan Produk Pemakanan
 • Kejuruteraan Alam Sekitar
 • Kejuruteraan Sistem Proses
 • Pengurusan Risiko
 • Produk penjagaan diri
Industri Farmaseutikal:
 • Teknologi zarah
 • Terapi Gen
 • Kejuruteraan tisu
 • Bahan biologi

 

 

 

Semester 1
 • Matematik Teknikal I
 • Kimia
 • Grafik Kejuruteraan
 • Pengkomputeran
 • Bahasa Inggeris
 • Asas Kokurikulum I
 • Pengajian Moral/Islam
 • Bahasa Mandarin I


Semester 2
 • Matematik Teknikal II
 • Kimia organik
 • Kimia Analisis
 • Prinsip Proses Kimia
 • Bahasa Inggeris Komunikasi1
 • Mekanik Bendalir
 • Pengajian Malaysia
 • Bahasa Mandarin II
 • Kokurikulum II
 • Bahasa Kebangsaan (A)


Semester 3
 • Matematik Teknikal III
 • Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • Teknologi Elektrik
 • Proses Instrumentasi
 • Bahasa Inggeris Komunikasi II
 • Termodinamik
 • Proses Pengangkutan
 • Bengkel Kejuruteraan Asas
 • Pengenalan Keusahawanan


Semester 4
 • Kemudahan dan Keselamatan Loji
 • Teknologi Penapisan Petrokimia & Petroleum
 • Kawalan dan Pengurusan Alam Sekitar
 • Kawalan Proses
 • Loji Rintis I
 • Teknologi Reaktor
 • Teknologi Pemisahan


Semester 5
 • Jaminan dan Kawalan Kualiti
 • Penyelenggaraan dan Pemeriksaan Loji
 • Teknologi Proses Minyak & Lemak
 • Operasi Loji Perintis II
 • Projek Tahun Akhir


Semester 6
 • Latihan Industri

Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM atau setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik dan SATU (1) subjek sains/teknikal/vokasional yang berkaitan DAN lulus Bahasa Inggeris;  ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengannya dengan lulus dalam Matematik, Bahasa Inggeris dan SATU (1) subjek sains/teknikal/vokasional yang berkaitan di peringkat SPM;  ATAU
 • Sijil yang diiktiraf dalam Teknologi Kejuruteraan/Kejuruteraan atau yang setaraf dengannya;  ATAU
 • Sijil Vokasional dan Teknikal/Kemahiran yang berkaitan yang diiktiraf atau setaraf dengannya dengan SATU (1) tahun pengalaman kerja yang berkaitan atau minimum SATU (1) semester ‘bridging programme’.

Untuk Pelajar Antarabangsa,

 • Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) sebanyak 500; ATAU
 • Skor Sistem Pengujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) 5.0 ATAU setaraf dengannya. ATAU its equivalent.
 • Sekiranya pelajar tidak memenuhi syarat ini, PPT mesti menawarkan kursus penguasaan bahasa Inggeris untuk memastikan bahawa kemahiran pelajar mencukupi untuk memenuhi keperluan program. Ini biasanya dilakukan melalui proses penilaian.

Maklumat Ringkas

Status Program:
Akreditasi

Kod Program:
JPT/BPP (R2/524/4/0035) 10/24, MQA A10854

Pengkhususan:
Teknologi Proses

Tahap Pengajian:
Diploma

Pengambilan:
Januari dan Julai sahaja

Tempoh:
3 tahun

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay