fbpx
Call Button

Rayuan

Utama > Akademik > Perkara Akademik > Rayuan

Rayuan

Gagal dan Keluar (F&O)
Pelajar yang telah mencapai status Gagal dan Keluar (F&O) akan diberhentikan dari pengajiannya. Namun, dia diizinkan untuk mengajukan permohonan masuk semula dan jika rayuannya berhasil dia akan diberi satu kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya.

Hanya satu kemasukan semula dibenarkan. Rayuan harus diajukan kepada Dekan institutnya dalam masa 14 hari setelah pengumuman keputusan Peperiksaan Akhir Rasmi.

Sekiranya rayuannya diterima, maka dia diterima kembali pada semester yang dinyatakan dalam surat balasan. Semester yang dia capai status Gagal dan Keluar dibatalkan dan pelajar mesti mengulang semester. Sekiranya rayuan tidak diterima, pelajar masih boleh meneruskan rayuan ke Jawatankuasa Rayuan Senat.

Sekiranya Jawatankuasa Rayuan Senat menerima rayuan tersebut, pelajar akan dibenarkan untuk melanjutkan semester yang diarahkan oleh Jawatankuasa Rayuan Senat. Semester yang dia telah mencapai status Gagal dan Keluar akan dibatalkan dan pelajar mesti mengulang semester.
Sekiranya pelajar itu gagal lagi setelah kemasukan semula, pengajiannya di UniKL akan dihentikan.

Kajian Penilaian
Sekiranya pelajar tidak berpuas hati dengan grednya, dia boleh membuat rayuan terhadap gred tersebut dalam tempoh 14 hari selepas pengumuman keputusan peperiksaan akhir rasmi.

Skrip jawapan pelajar akan dinilai semula. Pelajar mesti melengkapkan borang Rayuan Peperiksaan pada Gred Peperiksaan dan membayar RM100. Bayaran akan dikembalikan sekiranya gred yang dinasihatkan lebih tinggi daripada gred yang diperoleh sebelumnya. Namun, jika gred yang disemak lebih rendah atau tidak berubah, yuran pemprosesan tidak akan dikembalikan.

Setelah keputusan akhir dikeluarkan, kerja kursus semakan tidak dibenarkan untuk kerja kursus yang telah dikeluarkan melalui portal pelajar rasmi, oleh pensyarah selama semester.

Walau bagaimanapun, semakan kerja kursus boleh dibenarkan sekiranya pelajar dapat menunjukkan bahawa kerja kursus tersebut belum dikeluarkan melalui portal pelajar rasmi.

Ulasan di atas hanya boleh dibenarkan dengan kebenaran Dekan.
Pelajar akan memaklumkan mengenai perubahan markah melalui Surat Balasan mengenai perubahan markah. Satu cetakan slip keputusan semester baru dan salinan untuk disimpan di dalam fail pelajar.

Melebihi Tempoh Maksimum Pengajian
Pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar untuk subjek dan semester sekiranya melebihi tempoh maksimum pengajian. Tempoh maksimum pengajian untuk pelajar termasuk mereka yang memperoleh pengecualian kredit / penggantian kredit adalah enam (6) tahun untuk diploma dan lapan (8) tahun untuk program ijazah sarjana muda.

Walau bagaimanapun, pelajar akan dibenarkan untuk membuat rayuan untuk melanjutkan pelajaran sekiranya rayuannya berjaya. Permohonan rayuan harus dibuat kepada Dekan institut, yang pada gilirannya akan memerlukan sokongan Senat.

Penamatan Kerana Tidak Mendaftar
Sekiranya pelajar gagal mendaftarkan semester akademiknya dalam jangka masa yang ditentukan tanpa alasan yang sah, status pelajarnya akan ditangguhkan atau dia akan diberhentikan dari pengajiannya.

Pelajar mesti memohon kepada Dekan Institut UniKL masing-masing untuk melanjutkan pelajaran.

Untuk Kesalahan Peperiksaan, sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan peperiksaan, dia boleh dikenakan hukuman berikut.
i. Diberikan "F" untuk subjek tertentu dan penggantungan selama satu semester,
ii. Pengusiran dari Universiti.
Seorang pelajar yang telah dihukum oleh institusi kerana melakukan salah laku peperiksaan boleh mengemukakan rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan Senat (SAC).
Keputusan SAC akan disampaikan terus kepada pelajar oleh SAC dan salinan keputusan akan diserahkan kepada institusi.

Rayuan untuk menukar program hanya boleh dibuat SEKALI. Percubaan permohonan tidak dikira jika permohonan dibuat pada minggu orientasi.

Perubahan Program Akademik untuk Pelajar Baru
Pelajar dikehendaki mengisi borang yang boleh dia dapatkan dari Bahagian Perkhidmatan Akademik Institut UnIKL. Permohonan mesti diluluskan oleh Dekan institut sebelum semester baru bermula.

Perubahan Program Akademik untuk Pelajar yang Kembali
Pelajar dikehendaki mengisi borang yang boleh dia dapatkan dari Bahagian Perkhidmatan Akademik Institut UnIKL. Permohonan mesti diluluskan oleh Dekan institut sebelum semester baru bermula. Pelajar akan didaftarkan sebagai pelajar semester pertama program akademik baru.

Seorang pelajar, yang mengubah program akademiknya, akan mengikuti struktur program yang sama diikuti oleh kohort yang dia sertai dalam program akademik baru dan tempoh pengajian akan berdasarkan program akademik baru.

Rekod akademik (kredit, gred, IPK dan PNGK) dari program sebelumnya tidak akan dipertimbangkan dalam program baru dan pelajar dibenarkan untuk memohon pemindahan kredit.

ACADEMIC MANAGEMENT DIVISION (AcMD)
Universiti Kuala Lumpur MICET
Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

Tel: +606 – 551 2041
Fax: +606 – 551 2001
Email: sitihasliza@unikl.edu.my

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay