fbpx
Call Button

Penilaian

Utama > Akademik > Perkara Akademik> Penilaian

Penilaian

Prestasi pelajar dalam subjek ditunjukkan oleh gred yang diterima.
Jadual 1: Nilai Gred dan Nilai untuk kursus selain Latihan Industri
Jadual 2: Nilai Gred dan Nilai untuk Latihan Industri

GRED LULUS
Gred lulus am dalam semua mata pelajaran adalah D dan ke atas kecuali Latihan Industri dan Kokurikulum. Sementara itu, gred lulus untuk semua mata pelajaran Wajib Peraturan (Mata Pelajaran Umum) adalah Gred C.

Walau bagaimanapun, Universiti, dengan sokongan Senat, membolehkan mata pelajaran mempunyai kelulusan yang berbeza seperti yang dikehendaki oleh program atau badan profesional atau lembaga pengesahan.

Jadual 1: Nilai Gred dan Nilai untuk kursus selain Latihan Industri

Markah Gred Nilai Mata Status
80 – 100
75 – 79
A
A-
4.00
3.67
LULUS
70 – 74
65 – 69
60 – 64
B+
B
B-
3.33
3.00
2.67
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
C+
C
C-
D
2.33
2.00
1.67
1.00
0 – 39 F 0.00 GAGAL


Jadual 2: Nilai Gred dan Nilai untuk Latihan Industri

Markah Gred Nilai Mata Status
80 – 100 M Kepujian Lulus
50 – 79 S Memuaskan Lulus
0 – 49 F Gagal Gagal

SKIM GRED UNTUK UniKL MIAT
Jadual 1: Nilai Gred dan Nilai untuk Subjek MQA, Tanpa Lesen dan Elektif

Markah Gred Point Value  Status
80 – 100
75 – 79
A
A-
4.00
3.67
  Lulus
70 – 74
65 – 69
60 – 64
B+
B
B-
3.33
3.00
2.67
Lulus
55 – 59
50 – 54
 C+
C
2.33
2.00
Lulus
0 – 49 F 0.00 Gagal

Jadual 2: Nilai Gred dan Nilai untuk Subjek DCA Bahagian 66

Markah Gred Nilai Mata  Status
80 – 100
75 – 79
A
A-
4.00
3.67
  Lulus
70 – 74
65 – 69
60 – 64
B+
B
B-
3.33
3.00
2.67
Gagal
55 – 59
50 – 54
 C+
C
2.33
2.00
Gagal
0 – 49 F 0.00 Gagal

Jadual 3: Nilai Gred dan Nilai untuk Bahasa Inggeris Teknikal (Diploma Sahaja)

Markah

Gred Nilai Mata

 Status

80 – 100
75 – 79
A
A-
4.00
3.67
Lulus
70 – 74
65 – 69
60 – 64
B+
B
B-
3.33
3.00
2.67
Lulus
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
C+
C
C-
D
2.33
2.00
1.67
1.00
Gagal
0 – 39 F 0.00 Gagal

Purata Nilai Gred (IPK)
Purata Nilai Gred (IPK) ditakrifkan sebagai jumlah mata gred yang diterima oleh pelajar dalam satu semester dibahagi dengan jumlah jam kredit / kredit yang dikira pada semester tersebut.

Mata Gred Semester
Jumlah Jam Kredit / Kredit yang dikira untuk semester tersebut

Purata Nilai Gred KUMPULAN (PNGK)
Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) ditakrifkan sebagai jumlah mata ganjaran semua semester dibahagi dengan jumlah jam kredit yang dikira untuk semua semester di mana pelajar telah mendaftar.

Jumlah Mata Gred Semester untuk Semua Semester
Jumlah Jam Kredit / Kredit yang dikira untuk semua semester

KEDUDUKAN AKADEMIK untuk UniKL MIAT

  • Prestasi akademik pelajar dan kedudukan UnIKL MIAT dinilai menggunakan Gred "Lulus" atau "Gagal".
  • Istilah "Lulus" diberikan kepada pelajar dengan lulus semua mata pelajaran yang diambil.
  • Istilah "Gagal" diberikan kepada pelajar yang gagal salah satu mata pelajaran yang diambil pada semester tersebut.
  • Sekiranya pelajar gagal 5 atau lebih mata pelajaran Perlesenan dalam satu semester, pelajar dikehendaki mengulang semester yang sama.
  • Sekiranya pelajar gagal semester ulangan, status Gagal dan Keluar (FO) akan diberikan kepada pelajar

Menduduki semula untuk Lulus
Pelajar semester akhir boleh memohon untuk menduduki semula maksimum dua kursus yang gagal yang diambil pada semester terakhir pengajiannya atau gagal pada semester sebelum latihan perindustriannya. Pelajar mesti berada dalam kedudukan yang baik dan markah kerja kursusnya untuk kursus yang gagal mestilah = 40% daripada jumlah markah kerja kursusnya. Walau bagaimanapun, jika dia gagal menduduki peperiksaan lulus, pelajar perlu mengulang kursus.

Kesalahan Akademik adalah tindakan yang mempunyai kesan mempromosikan atau meningkatkan komuniti akademik seseorang di Institut Universiti Kuala Lumpur secara tidak adil.

Terdapat dua kategori kesalahan akademik.
a. Salah Laku Akademik
b. Kesalahan Pemeriksaan

Salah Laku Akademik
Salah Laku Akademik disenaraikan di bawah, namun senarai itu tidak lengkap.
i.Plagiarisme - suatu tindakan atau contoh atau meniru bahasa dan pemikiran pengarang lain dengan teliti tanpa kebenaran dan perwakilan karya pengarang itu sebagai karya sendiri, seperti tidak mempercayai pengarang asalnya.
ii.Kolusi - apabila pelajar atau pelajar bekerjasama dengan pelajar atau pelajar lain sebagai individu atau kumpulan dengan tujuan untuk menipu untuk mendapatkan markah atau gred yang tidak mereka berhak.
iii.Palsu dan Pemalsuan - penipuan dan pemalsuan termasuk tetapi tidak terhad kepada pemalsuan rekod akademik Universiti.
iv. Penyalahgunaan Sumber - Melanggar hak pelajar lain untuk mendapat akses yang adil dan saksama ke mana-mana bahan perpustakaan Universiti dan sumber akademik yang setanding atau berkaitan.

Salah Laku Peperiksaan
Salah laku peperiksaan adalah sebarang percubaan oleh pelajar untuk memberi atau mendapatkan bantuan dalam latihan penilaian akademik formal tanpa pengetahuan pihak penganjur. Salah laku peperiksaan mungkin termasuk memiliki bahan atau alat yang tidak dibenarkan, memberi atau menerima atau memiliki bahan yang berkaitan dengan penilaian, merujuk dan menggunakan rujukan yang dilarang dan berkomunikasi dengan calon peperiksaan yang lain. Sekiranya pelajar didapati melakukan salah laku peperiksaan, dia akan digantung atau diberhentikan.

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay