fbpx
Call Button

* Semua maklumat disediakan oleh CQA
* Semua maklumat adalah benar semasa penerbitan. UniKL berhak untuk membuat perubahan pada program yang ditawarkan dan kandungannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program yang akan ditawarkan adalah tertakluk kepada kelulusan MQA.

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia (Makanan)

Diploma in Chemical Engineering Technology (Food)

Graduan kami mempunyai peluang yang tidak terhad dalam mendapatkan pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Di sektor awam mereka boleh bekerja di badan-badan kerajaan yang berkaitan dengan makanan seperti Jabatan Kesihatan, Institusi Pendidikan, MARDI, SIRIM, MPOB dan lain-lain. Mereka boleh juga menyertai pelbagai industri seperti pembuatan bijirin, produk roti, kilang penapisan gula, pembuatan agen pemanis berasaskan tepung, coklat dan produk gula-gula, pemprosesan ikan, produk susu dan tenusu, produk buah-buahan dan sayur-sayuran, industri pengetinan, minyak yang boleh dimakan dan produknya serta minuman


Objektif Pendidikan Program (OPP)

Graduan UniKL MICET yang:

 • OPP 1
  Graduan UniKL yang berpengetahuan, cekap dan inovatif yang akan menyumbang kepada keperluan modal insan dalam industri berkaitan teknologi kejuruteraan kimia dan/atau proses.
 • OPP 2
  Graduan UniKL yang berkemahiran di dalam komunikasi, menjadi pemimpin yang berkebolehan bekerja secara berpasukan.
 • OPP 3
  Graduan UniKL yang komited terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan pengetahuan yang berterusan.
 • OPP 4
  Graduan UniKL yang profesional, beretika, dan bertanggungjawab kepada masyarakat; dan;
 • OPP 5
  Graduan UniKL yang mampu memulakan aktiviti perniagaan yang berasaskan teknologi.

Dapatan Pembelajaran Program (DPP)

Jurusan bidang Teknologi Kejuruteraan Kimia berkebolehan di dalam :

  • DPP 1
   Pengetahuan: Mengaplikasikan pengetahuan matematik dan sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan seperti yang telah ditentukan dalam DK1 hingga DK4 untuk prosedur dan amalan praktikal yang luas dalam teknologi kejuruteraan kimia dan proses.
  • DPP 2
   Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah ditentukan dengan tepat bagi mencapai kesimpulan yang kukuh dengan kaedah analisis pengkodan khusus untuk bidang aktiviti pelajar (DK1 hingga DK4).
  • DPP 3
   Reka bentuk/pembangunan penyelesaian masalah: Reka bentuk penyelesaian masalah teknikal dibantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses bagi memenuhi keperluan pengguna dengan pertimbangan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat, dan alam sekitar (DK5).
  • DPP 4
   Penyiasatan: Menjalankan penyiasatan terhadap masalah yang dinyatakan dengan baik; cari dan kenalpasti data yang berkaitan dari kod dan katalog, lakukan ujian dan pengukuran piawai.
  • DPP 5
   Penggunaan Alatan Moden: Pilih dan gunakan teknik serta sumber yang bersesuian, alat kejuruteraan dan IT yang moden termasuk di dalam meramalkan dan permodelan pelbagai aktiviti kejuruteraan dengan pemahaman dan batasan yang terhad.
  • DPP 6
   Ahli Teknologi Kejuruteraan dan Masyarakat: Mendemonstrasikan pemahaman mengenai masalah sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/persekitaran.
  • DPP 7
   Persekitaran dan Kelestarian: Memahami kesan penyelesaian teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/alam sekitar dalam konteks sosial dan persekitaran serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keperluan untuk pembangunan lestari.
  • DPP 8
   Etika: Memahami dan komited terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/ alam sekitar.
  • DPP 9
   Kerja secara Individu dan Berpasukan: Berfungsi dengan berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli atau pemimpin di dalam satu pasukan teknikal yang pelbagai.
  • DPP 10
   Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti-aktiviti teknologi kejuruteraan secara menyeluruh dengan komuniti dan masyarakat dengan cara memahami dan menulis laporan serta dokumentasi, membuat persembahan, memberi dan menerima arahan dengan jelas
  • DPP 11
   Pengurusan Projek dan Kewangan: Mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengurusan teknologi kejuruteraan, amalan perniagaan dan tekno-usahawan, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan menerapkan serta mengamalkannya di dalam
   menguruskan projek kepelbagaian bidang dan persekitaran samada secara ahli atau ketua kumpulan.
  • DPP 12
   Pembelajaran Sepanjang Hayat: Menyedari dan mengenalpasti keperluan, serta berkemampuan di dalam penglibatan pembelajaran sepanjang hayat dalam kepelbagaian kepakaran teknologi.
Maklumat Kerjaya

Our graduates have unlimited opportunities in getting jobs either in public or private sectors. In public sectors they may work at food related government bodies like Department of Health, Educational institutions, MARDI, SIRIM, MPOB, and others. They may join various industries like cereal manufacturing, bakery products, sugar refinery, manufacturing of flour-based sweetening agent, chocolate and confectionary products, fruits and vegetable products canning industry, edible oils and its products and beverages. The scopes of career may vary from productions supervisors, quality assurance supervisors, technicians, assistant chemist, R&D asistants, operators and others.

Semester 1
 • Matematik Teknikal I
 • Kimia
 • Grafik Kejuruteraan
 • Pengkomputeran
 • Bahasa Inggeris
 • Ko-Kurrikulum I
 • Pengajian Malaysia Pengajian Islam/Moral
 • Bahasa Mandarin I


Semester 2
 • Matematik Teknikal II
 • Kimia organik
 • Kimia Analisis
 • Prinsip Proses Kimia
 • Mekanik Bendalir
 • Bahasa Inggeris Komunikasi1
 • Ko-Kurrikulum II
 • Pengajian Malaysia
 • Bahasa Kebangsaan (A)
 • Bahasa Mandarin II


Semester 3
 • Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • Teknologi Elektrik
 • Proses Instrumentasi
 • Termodinamik
 • Proses Pengangkutan
 • Bengkel Kejuruteraan Asas
 • Pengenalan Keusahawanan
 • Bahasa Inggeris Komunikasi II
 • Matematik Teknikal III


Semester 4
 • Analisis Makanan
 • Mikrobiologi Makanan
 • Kimia Makanan
 • Teknologi Reaktor
 • Teknologi Pemisahan
 • Penilaian Sensori Makanan


Semester 5
 • Teknologi Pemprosesan Makanan
 • Pembungkusan Makanan
 • Food Sanitation & Legislation
 • Projek Tahun Akhir
 • Quality Assurance and Quality Control in Food Industries


Semester 6
 • Latihan Industri

Yuran 

 • Local Students Fees  – RM5,700/semester
 • Pelajar Antarabangsa – RM7,450.00/semester

Bantuan Kewangan


Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM atau setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) di dalam Matematik dan subjek Sains Semula jadi atau berasaskan Teknikal ATAU ATAU
 • Sijil Terakreditasi dalam Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Teknikal atau Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dengan PT3.

Nota:

 • Sijil teknikal merujuk kepada sijil dalam bidang kejuruteraan tanpa ‘kejuruteraan’ atas nama program.
 • Program Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 diakreditasi oleh Bahagian Pembangunan Kemahiran (SDD) di bawah Kementerian Sumber Manusia. Program-program ini berada di Tahap 3 dalam Kerangka Kelayakan Malaysia.

Maklumat Ringkas

Status Program:
Akreditasi

Kod Program:
JPT/BPP (R2/524/6/0038) 10/24, MQA A10857

Pengkhususan:
Teknologi Makanan, Kimia dan Kejuruteraan bio

Tahap Pengajian:
Diploma

Pengambilan:
Januari dan Julai sahaja

Tempoh:
3 tahun

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay