fbpx
Call Button

Diploma

Utama > Program > Diploma in Chemical Engineering Technology

* Semua maklumat disediakan oleh CQA
* Semua maklumat adalah benar semasa penerbitan. UniKL berhak untuk membuat perubahan pada program yang ditawarkan dan kandungannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program yang akan ditawarkan adalah tertakluk kepada kelulusan MQA.

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia

Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia

Revolusi Industri 4.0 seperti pembuatan bahan tambah, bahan termaju, data besar, dan simulasi termaju telah mentakrifkan semula pengeluaran industri. Kini, industri kimia Malaysia semakin rancak mencari tenaga mahir dengan set kemahiran bersedia bagi Industri 4.0 untuk meningkatkan transformasinya.

Bagi menyokong keperluan ini, UniKL MICET kini menawarkan program diploma 2.5 tahun dalam Teknologi Kejuruteraan Kimia (DCET) pada bulan Julai 2021. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan untuk ekonomi dan pembangunan negara. Empat pengkhususan utama dalam program ini adalah Kejuruteraan Proses Lestari, Bioteknologi & Bioteknologi, Bahan Termaju dan Teknologi & Kelestarian Kejuruteraan Alam Sekitar.

Kursus program ini ditingkatkan dengan menggabungkan Sijil Profesional termasuk Perisian Pemodelan 3D Pintar (Intergraph) dan Ergonomic Terlatih. Dengan kelayakan pemindahan kredit sehingga 57 kredit, graduan dari program ini dapat melanjutkan dan menamatkan program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia di UniKL MICET dalam tempoh masa 2.5 tahun. Program ini juga sejajar dengan keperluan pasca sosioekonomi yang memfokuskan pada tenaga, teknologi dan sistem pintar, air dan makanan, persekitaran, dan kepelbagaian biologi.


Objektif Pendidikan Program (OPP)

Graduan UniKL MICET yang:

 • OPP 1
  Graduan UniKL yang berpengetahuan, cekap dan inovatif yang akan menyumbang kepada keperluan modal insan dalam industri berkaitan teknologi kejuruteraan kimia dan/atau proses.
 • OPP 2
  Graduan UniKL yang berkemahiran di dalam komunikasi, menjadi pemimpin yang berkebolehan bekerja secara berpasukan.
 • OPP 3
  Graduan UniKL yang komited terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan pengetahuan yang berterusan.
 • OPP 4
  Graduan UniKL yang profesional, beretika, dan bertanggungjawab kepada masyarakat; dan;
 • OPP 5
  Graduan UniKL yang mampu memulakan aktiviti perniagaan yang berasaskan teknologi.

Dapatan Pembelajaran Program (DPP)

Jurusan bidang Teknologi Kejuruteraan Kimia berkebolehan di dalam :

  • DPP 1
   Pengetahuan: Mengaplikasikan pengetahuan matematik dan sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan seperti yang telah ditentukan dalam DK1 hingga DK4 untuk prosedur dan amalan praktikal yang luas dalam teknologi kejuruteraan kimia dan proses.
  • DPP 2
   Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah ditentukan dengan tepat bagi mencapai kesimpulan yang kukuh dengan kaedah analisis pengkodan khusus untuk bidang aktiviti pelajar (DK1 hingga DK4).
  • DPP 3
   Reka bentuk/pembangunan penyelesaian masalah: Reka bentuk penyelesaian masalah teknikal dibantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses bagi memenuhi keperluan pengguna dengan pertimbangan yang sesuai untuk kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat, dan alam sekitar (DK5).
  • DPP 4
   Penyiasatan: Menjalankan penyiasatan terhadap masalah yang dinyatakan dengan baik; cari dan kenalpasti data yang berkaitan dari kod dan katalog, lakukan ujian dan pengukuran piawai.
  • DPP 5
   Penggunaan Alatan Moden: Pilih dan gunakan teknik serta sumber yang bersesuian, alat kejuruteraan dan IT yang moden termasuk di dalam meramalkan dan permodelan pelbagai aktiviti kejuruteraan dengan pemahaman dan batasan yang terhad.
  • DPP 6
   Ahli Teknologi Kejuruteraan dan Masyarakat: Mendemonstrasikan pemahaman mengenai masalah sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/persekitaran.
  • DPP 7
   Persekitaran dan Kelestarian: Memahami kesan penyelesaian teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/alam sekitar dalam konteks sosial dan persekitaran serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keperluan untuk pembangunan lestari.
  • DPP 8
   Etika: Memahami dan komited terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma amalan teknologi kejuruteraan kimia dan proses/makanan/polimer/bioproses/ alam sekitar.
  • DPP 9
   Kerja secara Individu dan Berpasukan: Berfungsi dengan berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli atau pemimpin di dalam satu pasukan teknikal yang pelbagai.
  • DPP 10
   Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan mengenai aktiviti-aktiviti teknologi kejuruteraan secara menyeluruh dengan komuniti dan masyarakat dengan cara memahami dan menulis laporan serta dokumentasi, membuat persembahan, memberi dan menerima arahan dengan jelas
  • DPP 11
   Pengurusan Projek dan Kewangan: Mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip pengurusan teknologi kejuruteraan, amalan perniagaan dan tekno-usahawan, mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, dan menerapkan serta mengamalkannya di dalam
   menguruskan projek kepelbagaian bidang dan persekitaran samada secara ahli atau ketua kumpulan.
  • DPP 12
   Pembelajaran Sepanjang Hayat: Menyedari dan mengenalpasti keperluan, serta berkemampuan di dalam penglibatan pembelajaran sepanjang hayat dalam kepelbagaian kepakaran teknologi.

Maklumat Kerjaya

Prospek kerja graduan Teknologi Kejuruteraan Kimia

 • Syarikat Pembuatan Kimia
 • Industri Petroleum dan Petrokimia
 • Industri Tenaga dan Pengangkutan
 • Industri Oleokimia
 • Keselamatan dan Kesihatan
 • Industri Reka Bentuk dan Simulasi
 • Industri Bioplastik
 • Industri Getah dan Lateks
 • Industri Kosmetik
 • Industri Nutraseutikal
 • Syarikat Biofarmasi dan Institut Penyelidikan Perubatan
 • Firma Perunding Alam Sekitar
 • Sektor Pengurusan Sisa Pepejal dan Air Sisa

Laluan kerjaya graduan Teknologi Kejuruteraan Produk kimia:

 • Penolong Jurutera Pengeluaran Kimia
 • Juruteknik Penyaduran
 • Penolong Jurutera Loji
 • Jurulatih Perisian 3D Loji
 • Juruteknik Makmal
 • Penolong Pengeluaran Kimia
 • Juruteknik Jualan & Perkhidmatan Kimia
 • Eksekutif Pengeluaran
 • Penyelia Penyebatian
 • Eksekutif QA
 • Juruteknik Kualiti dan Kebolehpercayaan
 • Juruteknik Analisis Bahan
 • Juruteknik Proses Rawatan Air Sisa

(Sumber: Jobstreet, Careerjet)

Semester 1
 • Amalan Agama di Malaysia
 • Ko-kurikulum
 • Kemahiran Interpersonal
 • Kecekapan Bahasa Inggeris
 • Pengenalan Keusahawanan
 • Bahasa Asing 1
 • Kimia
 • Matematik Teknikal 1
 • Teknologi Elektrik


Semester 2
 • Pengajian Malaysia
 • Bahasa Inggeris Komunikasi 1
 • Matematik Teknikal 2
 • Kimia Organik & Analisis
 • Termodinamik
 • Mekanik Bendalir
 • Imbangan Bahan & Tenaga


Semester 3
 • Bahasa Inggeris Komunikasi 2
 • Bahasa Asing 2
 • Pemindahan Haba
 • Proses Instrumentasi & Kawalan
 • Pemindahan Jisim
 • Keselamatan & Kesihatan Industri
 • Elektif 1
 • Elektif 2


Semester 4
 • Statistik Kejuruteraan
 • Kejuruteraan Tindak Balas
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Elektif 3
 • Elektif 4
 • Projek Tahun Akhir (FYP)


Semester 5
 • Latihan Industri


Pengkhususan: Kejuruteraan Proses Lestari

Elektif 1: Kemudahan & Keselamatan Loji

Elektif 2: Teknologi Penapisan Petrokimia & Petroleum

Elektif 3: Penyelenggaraan & Pemeriksaan Loji

Elektif 4: Teknologi Proses Minyak & Lemak


Pengkhususan: Teknologi Bio & Kejuruteraan Bio

Elektif 1: Pengenalan Teknologi Bioproses

Elektif 2: Prinsip Mikrobiologi

Elektif 3: Kaedah Analisis dalam Pemprosesan Bio

Elektif 4: Teknik dalam Pemulihan Bioproduk


Pengkhususan: Bahan Termaju

Elektif 1: Pemprosesan Getah

Elektif 2: Pemprosesan Plastik

Elektif 3: Sains & Teknologi Lateks

Elektif 4: Teknologi Komposit


Pengkhususan: Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar & Kelestarian

Elektif 1: Teknologi Rawatan Air Sisa

Elektif 2: Teknologi Kawalan Pencemaran Udara

Elektif 3: Pengenalan Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar

Elektif 4: Pengurusan Sisa Pepejal dan Berbahaya


 

Yuran 

 • Pelajar Tempatan – RM6,840.00/semester
 • Pelajar Antarabangsa – RM7,450.00/semester

Bantuan Kewangan


Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM atau setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) di dalam Matematik dan subjek Sains Semula jadi atau berasaskan Teknikal ATAU ATAU
 • Sijil Terakreditasi dalam Kejuruteraan, Teknologi Kejuruteraan, Teknikal atau Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dengan PT3.

Nota:

 • Sijil teknikal merujuk kepada sijil dalam bidang kejuruteraan tanpa ‘kejuruteraan’ atas nama program.
 • Program Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 diakreditasi oleh Bahagian Pembangunan Kemahiran (SDD) di bawah Kementerian Sumber Manusia. Program-program ini berada di Tahap 3 dalam Kerangka Kelayakan Malaysia.

Maklumat Ringkas

Status Program:
Akreditasi

Kod Program:
JPT (N/524/4/0072) 04/26 MQA/PA14383

Pengkhususan:
542 – Kimia dan Proses
1. Kejuruteraan Proses Lestari
2. Teknologi Bio & Kejuruteraan Bio
3. Bahan Termaju
4. Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar & Kelestarian

Tahap Pengajian:
Diploma

Pengambilan:
Julai

Tempoh:
2.5 tahun

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay