fbpx
Call Button

People Management & Team Culture (PMTC) Unit

Unit People Management & Team Culture (PMTC) 

Unit People Management & Team Culture adalah unit yang merancang, membangun dan mentadbir dasar dan program yang direka untuk memanfaatkan sumber manusia sesebuah organisasi.

Fungsi utama dalam Unit People Management & Team Culture adalah:

Perekrutan

Menyediakan perekrutan dan perkhidmatan kakitangan – memainkan peranan yang penting dalam membangunkan tenaga kerja. Mengiklankan jawatan pekerjaan, mengenalpasti dan memilih calon permohonan, menjalankan temuduga awal dan meyelaras usaha pengambilan pekerja bersama pengurus yang bertanggunjawab dalam membuat pemilihan akhir calon.

Latihan & Pembangunan

Sentiasa mengawasi perkerja dalam organisasi. Dalam usaha meningkatkan tahap kecekapan pekerja yang dilatih, mereka harus menjalani latihan dan program pembangunan secara teratur. Semua latihan dan pembangunan harus dilakukan oleh jabatan ini. Latihan mungkin termasuk di tempat kerja atau di luar latihan pekerjaan.

Penilaian Prestasi

Unit People Management & Team Culture perlu menyemak semula prestasi mereka secara berkala melalui penilaian prestasi yang betul.
Penilaian prestasi adalah proses mendapatkan, menganalisis dan merekod maklumat mengenai nilai relatif pekerja. Focus penilaian prestasi adalah mengukur dan meningkatkan prestasi semasa dan juga potensi pekerja di masa hadapan. Tujuan adalah untuk mengukur apa yang dilakukan oleh pekerja.
Atas dasar penilaian prestasi, Unit People Management & Team Culture akan menyediakan pelan tindakan bagi setiap pekerja. Sekiranya pekerja memerlukan sebarang latihan, maka Unit People Management & Team Culture perlu menyediakan.

Kebajikan & Motivasi Pekerja

Pekerja yang bahagia bermaksud organisasi yang sihat. Unit People Management & Team Culture telah menjalankan pelbagai aktiviti kebajikan pekerja yang merangkumi perjumpaan bersama kakitangan, majlis tahunan dan lain-lain lagi. Unit People Management & Team Culture juga mengkaji dasar organisasi dan kesannya terhadap motivasi pekerja.

Hubungan Buruh

Di pejabat, makmal dan sebilangan besar kemudahan, kebanyakan fakulti dan semua kakitangan berkerjasama dengan unit perundingan kolektif.
Unit People Management & Team Culture bertindak sebagai penasihat bagi semua anggota komuniti dan bekerjasama dengan individu, kepemimpinan kesatuan dan pengurus bagi mewujudkan persekitaran kerja dimana fakulti dan kakitangan dapat menunjukkan prestasi yang terbaik.

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay