fbpx
Call Button

Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar dan Teknologi Kejuruteraan Polimer

Utama > Akademik > Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar dan Teknologi Kejuruteraan Polimer

Environmental and Polymer Engineering Technology

Pengenalan

Teknologi kejuruteraan alam sekitar adalah penerapan prinsip kejuruteraan dan sains persekitaran antara disiplin untuk menangani cabaran yang berkaitan dengan kesan manusia terhadap alam sekitar. Bidang ini mengkaji hubungan kompleks antara tingkah laku manusia dan persekitaran untuk mengembangkan strategi mitigasi. Teknologis loji rawatan perbandaran dan perindustrian, juruteknik kualiti makmal dan alam sekitar, pengurus kesihatan dan keselamatan, perunding alam sekitar, dan pengurus kelestarian untuk industri dan agensi kerajaan adalah contoh teknologi kejuruteraan alam sekitar.

Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar) dengan Kepujian adalah program interdisipliner yang mempersiapkan pelajar untuk kerjaya dalam bidang kejuruteraan alam sekitar dengan mengajar mereka kemahiran menyelesaikan masalah penting yang diperlukan dalam industri serantau dan nasional, pembuatan, kerajaan, dan perkhidmatan kejuruteraan firma. Penerapan konsep kejuruteraan untuk penyelesaian masalah praktikal adalah penekanan utama program. Pelajar akan belajar bagaimana menerapkan kejuruteraan, matematik, geosains, kimia, fizik, dan biologi untuk pelbagai masalah persekitaran melalui aplikasi langsung dan kerja kursus interdisipliner. Pelajar menyiasat kesan pelepasan pada manusia dan habitat, merangka kaedah untuk mengubah proses untuk menghilangkan atau mengurangkan kesan negatif, dan merangka alternatif jangka panjang untuk pengurusan sumber. Selain itu, program ini menekankan kerja berpasukan, penulisan laporan, dan pengurusan projek. Misi utama adalah untuk menghasilkan ahli teknologi kejuruteraan yang dapat menyesuaikan diri dan berkembang dalam persekitaran yang sangat kompetitif.

Untuk menamatkan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar) dengan Kepujian, pelajar juga boleh mendapat manfaat daripada perkongsian dengan universiti teknikal antarabangsa, tempatan dan industri tempatan. Pelajar boleh mendapat peluang untuk latihan industri, pengalaman berkerja berkumpulan dan tawaran pekerjaan setelah lulus hasil daripada latihan industri ini.

Teknologi Kejuruteraan Vs Kejuruteraan

Teknologi kejuruteraan dan kejuruteraan adalah dua bidang pengajian yang berbeza tetapi berkaitan. Kerja jurutera menekankan aspek teori konsep matematik, saintifik, dan kejuruteraan, sementara kerja teknologi kejuruteraan memfokuskan pada aplikasi terapan dan fungsi. Dengan menggunakan konsep asas kejuruteraan dan pengetahuan teknikal, teknologi seiring bekerjasama dengan jurutera. Program kejuruteraan menekankan reka bentuk teori dan konsep untuk mempersiapkan pelajar untuk alam pekerjaan, sementara program teknologi kejuruteraan menekankan aplikasi dan pelaksanaan. Program teknologi kejuruteraan biasanya mempunyai lebih sedikit kursus matematik dan lebih banyak pengalaman berasaskan makmal dan aplikasi.

Pendidikan Berterusan

Dengan pengalaman kerja, lulusan Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar) dengan Kepujian boleh menjawat posisi eksekutif dan pengurusan. Mereka juga boleh memohon sijil professional di beberapa peringkat melalui Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) dan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM). Graduan juga boleh melanjutkan pengajian siswazah dalam kejuruteraan alam sekitar atau sains alam sekitar.

PENGENALAN SEKSYEN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR 

Pendidikan Universiti Kuala Lumpur sentiasa memastikan peningkatan hasil akademik dan penyelidikan secara berterusan. Komitmen UniKL untuk pembangunan berkualiti tinggi dan berkesan telah menghasilkan kesan yang positif, lantas menyokong para pensyarah dalam perjalanan pelajar ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik.

Seksyen Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar sentiasa memperbaiki kualiti kurikulum yang disampaikan berdasarkan terknologi terbaru dan aplikasinya. Ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran dengan pengkhususan yang bersesuaian. Pelajar SEET akan diperkenalkan kepada pelbagai kursus elektrif di tahun akhir, dan akan dilatih menjadi pakar di dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia dengan pertimbangan unsur-unsur kelestarian.

Para pelajar berpeluang untuk bertemu, belajar dan berdiskusi dengan staff akademik yang berkelayakan dan bertaraf dunia. Pelajar bukan sahaja didedahkan dengan ilmu teknologi tetapi juga kemahiran kepemimpinan melalui program yang dibangunkan untuk memenuhi pelbagai keperluan pelajar. Strategi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan digunakan untuk melatih pelajar untuk menjadi tenaga kerja yang mempunyai pakej yang lengkap, penyelidik profesional, berpengalaman dalam teknologi terkini, seiring dengan moto Universiti "Where Knowledge is Applied".

Kakitangan telah menjadi tulang belakang kejayaan pengajaran dan pembelajaran seksyen ini. Mereka disokong dalam program pengajaran dan penyelidikan oleh pelbagai pakar industri termasuk ahli akademik yang telah bersara untuk menambahkan pengetahuan pembelajaran dan teknikal untuk aktiviti ini. Para kakitangan menguruskan kursus-kursus, projek penyelidikan dan mengawasi pelajar penyelidikan siswazah yang berkaitan dengan projek-projek ini secara kolektif dengan pelbagai.

Selain pengajaran, Seksyen Teknologi Kejuruteraan Alam Sekitar mempunyai sistem penyelidikan dan perundingan yang sgt dinamik terutama sekali dalam bidang berkenaan; air dan hidrologi (sumber, teknologi dan kualiti), rawatan air sisa, pengurusan persekitaran (pencegahan pencemaran, keperluan dasar dan undang-undang), teknologi kawalan pencemaran alam sekitar (sistem maklumat geografi, udara dan bunyi) dan pengurusan sisa buangan.

Makmal persekitaran yang sentiasa ditambahbaik telah menggalakkan penyelidikan akademik baharu dan pengantarabangsaan termasuk oleh penyelidik dari luar negara. Strategi ini membantu Seksyen kearah mencapai matlamat dan strategi untuk meningkatkan kedudukannya di peringkat antarabangsa, membina hubungan dengan penyelidik dan rakan kolaboratif di seluruh dunia, mewujudkan peluang kepada para pelajar untuk berkolaborasi dengan industri (tempatan dan luar negara), dan meningkatkan penyertaan ahli akademik dan pelajar di dalam komuniti.

Teknologi Kejuruteraan Polimer

Seksyen ini menawarkan tiga program kepada pelajar:

Program ini ditawarkan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja mahir bagi memenuhi permintaan yang tinggi di dalam bidang industri polimer di Malaysia.

Keperluan ini dilihat untuk memenuhi permintaan tinggi bagi melahirkan ahli jurutera teknologi untuk mengendalikan dan menyelengara mesin pengeluaran. Oleh itu, kami menyediakan kurikulum yang lebih tertumpu pada latihan berasaskan kemahiran yang diperlukan oleh industri.

Matlamat kami bukan sahaja bertujuan memasarkan graduan di pasaran Malaysia, malah kami juga berusaha untuk menghasilkan graduan bagi memenuhi permintaan tinggi di peringkat antarabangsa dalam bidang industri kejuruteraan kimia. Oleh itu, kami mengendalikan program menggunakan bahasa Inggeris. Kami juga menitik beratkan penyelidikan dan pembangunan untuk memastikan graduan kami adalah yang terbaik dalam teknologi kejuruteraan kimia amnya, dan dalam bidang polimer khususnya.

UNIVERSITI KUALA LUMPUR
Branch Campus Malaysian Institute of Chemical & Bioengineering Technology (UniKL MICET)

Lot 1988, Kawasan Perindustrian Bandar Vendor, Taboh Naning,
78000 Alor Gajah, Melaka.

+606 – 551 2000

+606 – 551 2001

BERHUBUNG DENGAN #uniklmicetofficial

Laman web UniKL dibangunkan & dikendalikan oleh
Penjenamaan Korporat & Komunikasi Strategik
Jabatan (CBSCD)

 

ms_MYMalay